مکان : اصفهان  خیابان عبدالرزاق روبروی بانک ملی جنب کوچه خیاطها

تلفن : ۲۲۱۹۰۵۴-۰۳۱۳

تلفن : ۲۲۳۸۹۵۵_۰۳۱۳

نمابر : ۲۲۴۵۶۴۱_۰۳۱۳

تلگرام پشتیبانی : ۰۹۳۹۵۳۱۶۰۱۷

ایمیل : classickalaa@gmail.com

  شماره حساب بانک صادرات : ۰۱۰۲۹۳۹۸۹۳۰۰۰

  شماره کارت بانک صادرات : ۳۴۴۷-۳۴۴۱-۶۹۱۶-۶۰۳۷

با پشتیبانی در ارتباط باشید